Kontakt / Zespół

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ

MOK Audyt  Michał Okoniewski
Biuro: ul. F.M. Lanciego 14 lok. 104
02-792 Warszawa

E-mail: okoniewskim@mokaudyt.pl
Tel.: (+48) 601-382-497
NIP: 573-224-55-54

Podmiot wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania po numerem 3635

https://www.pibr.org.pl/pl/search/auditor?firmy=1&name=3635&post_code=&city=