Audyt

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

W naszej pracy opieramy się na indywidualnym podejściu i dostosowaniu działań do specyfiki Klientów. Dobieramy odpowiednio metodologię naszych prac, aby wykonać je w sposób skuteczny, efektywny i minimalizujący ryzyko błędów. Nasze podejście w połączeniu z doświadczeniem i profesjonalizmem pozwala nam oferować usługi finansowe niejako ″szyte na miarę″ z korzyścią dla naszych klientów.

Posiadamy doświadczenie w audytach wielkich, międzynarodowych i krajowych korporacji, jak i mniejszych podmiotów z różnych sektorów.

Przeprowadzamy audyt sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości tzn. Ustawą o Rachunkowości  lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Badania wykonujemy  w oparciu o aktualnie  stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej ustanawiane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

MOK Audyt Michał Okoniewski jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod nr 3635.