Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Świadczymy usługi badania sprawozdań zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej oraz Ustawą o biegłych rewidentach.

Badania wykonujemy w oparciu o aktualnie stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej ustanawiane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych. Przeprowadzamy audyt sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości, czyli Ustawą o Rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Poza standardowymi usługami audytorskimi oferujemy  firmom wsparcie i pomoc we wdrażaniu MSSF/MSR.