Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych grup kapitałowych

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych grup kapitałowych

MOK Audyt świadczy usługi badania i przeglądu poprawności pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych przez podmioty zależne na potrzeby raportowania grupowego. 

Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych wymaga sporządzenia wewnętrznego systemu raportowania opartego na pakietach konsolidacyjnych. Pakiet konsolidacyjny jest tworzony przez podmiot zależny w oparciu o zapisy w księgach i przekształcany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polityki rachunkowości dla całej grupy kapitałowej.