Inne usługi atestacyjne biegłego rewidenta

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Inne usługi atestacyjne biegłego rewidenta

Celem usług atestacyjnych jest wspomaganie klientów w rozwiązywaniu ich szczególnych problemów. Usługi atestatcyjne związane są z działaniem systemu kontroli zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.

Inne usługi atestacyjne, które świadczymy dla naszych klientów obejmują:

  • badanie planu połączenia spółek w oparciu o regulacje Kodeksu Spółek Handlowych
  • badanie planu przekształcenia spółek w oparciu o regulacje Kodeksu Spółek Handlowych
  • badanie planu podziału spółek w oparciu o regulacje Kodeksu Spółek Handlowych
  • inne usługi poświadczające np. badanie prognozowanych informacji finansowych
  • uzgodnione procedury badania dotyczące wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

Usługi atestacyjne wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA), Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych (ISAE), Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych (ISRS) oraz odpowiednimi standardami krajowymi i regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych.