Wycena instrumentów finansowych

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Wycena instrumentów finansowych

MOK Audyt świadczy usługi wyceny instrumentów finansowych.

Nasz zespół łączy przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie w przeprowadzeniu wycen w tym obszarze. Wykorzystujemy znajomość matematycznych i statystycznych modeli wyceny, co pozwala nam uzyskać wartości rzetelne i mające odzwierciedlenie w rzeczywistości. Doradzamy także naszym klientom w zakresie ujęcia instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej oraz polskimi regulacjami dotyczącymi ujęcia i rozliczenia instrumentów finansowych.

 W zakresie wyceny instrumentów finansowych oferujemy m.in.:

  • wyceny opcji,
  • wyceny innych instrumentów dłużnych,
  • wyceny obligacji korporacyjnych,
  • wyceny instrumentów pochodnych,
  • wyceny opcji menadżerskich opartych na instrumentach finansowych.