Test na trwałą utratę wartości

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Test na trwałą utratę wartości

Przeprowadzamy procedury testów na utratę wartości aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (MSR nr 36, Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów).

Świadczymy kompleksową usługę w ramach wymogów sprawozdawczości finansowej, obejmującą identyfikację potencjalnych aktywów mogących podlegać testowi, jak i przeprowadzenie testu na trwałą utratę wartości oraz interpretację jego wyników i doradztwo w zakresie alokacji odpisu i ujęcia w księgach rachunkowych.

Łącząc doświadczenie i długoletnią praktykę w audycie sprawozdań finansowych oraz z obszaru wyceny spółek i aktywów nabyliśmy optymalne kompetencje do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości aktywów.

Zgodnie z przyjętą metodologią, oferowane przez nas testy na utratę wartości obejmują następujące czynności:

  • analizę przesłanek utraty wartości oraz ocenę potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny;
  • zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo oraz grupowo;
  • ustalenie obiektów oceny utraty wartości;
  • ocenę czy nastąpiła utrata wartości i, gdyby taka okoliczność zaistniała, ustalenie i alokację odpisu aktualizującego wartość aktywów na poszczególne aktywa zgodnie z przyjętymi przez spółkę standardami rachunkowości.

Oferujemy również przeprowadzenie niezależnej weryfikacji testów na utratę wartości aktywów, która zapewni Państwu obiektywną opinię profesjonalnej firmy doradczej w zakresie wyników otrzymanej wyceny.