Pozostałe usługi i informacje

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Pozostałe usługi i informacje

Pozostałe usługi MOK Audyt

Doradztwo księgowe

 • sprawozdawczość finansowa – przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi i innymi standardami
 • konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, ustalania planu kont oraz organizacji działów finansów i księgowości
 • opracowywanie polityk rachunkowości
 • przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską Ustawą
  o rachunkowości do innych standardów sprawozdawczości finansowej
 • wszechstronne doradztwo w sprawie wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Doradztwo gospodarcze

 • przeglądy typu due diligence
 • usługi związane z wykrywaniem nadużyć gospodarczych,
 • opracowanie systemów ładu korporacyjnego
 • procedury audytorskie dotyczące wybranych pozycji sprawozdawczych
 • audyt wykorzystania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej