Sprawozdanie z przejrzystości działania

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

SPRAWDŹ

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów

SPRAWDŹ
Sprawozdanie z przejrzystości działania

Zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawiamy sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2011,2012 i 2013.

Tutaj  można zapoznać się ze sprawozdaniami w formacie pdf:

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie 2013

Wyniki planowej kontroli KKN w podmiocie